BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

2017-02-09 09:46:36Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach dot. kandydatów na lekarzy sądowych

Sąd Okręgowy w Katowicach poszukuje kandydatów na lekarzy sądowych.

więcej

2011-02-22 12:03:42Interpretacja Departamentu Organizacyjnego MS dot. wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu

„Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o lekarzu sądowym (Dz. U. nr 123, poz. 489) lekarzowi sądowemu przysługuje wynagrodzenie za każde wydane zaświadczenie. Ust. 2 tego przepisu stanowi, że lekarzowi sądowemu przysługuje także w przypadku konieczności dojazdu, zwrot kosztów na zasadach określonych w przepisach dotyczących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

więcej

2011-02-22 11:32:35Informacja prawna dot. "organów uprawnionych" w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15.06.2007r. o lekarzu sądowym

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o lekarzu sądowym jej przepisy stosuje się w przypadkach dotyczących usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby, na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne, zwanych dalej „organami uprawnionymi”

więcej

2011-02-22 10:40:04pismo dot. utworzenia strony internetowej dla lekarzy sądowych

Pragnąc, aby realizacja obowiązków wynikających z nałożonych przez przepisy ustawy z dnia 15 czerwca 2007r. o lekarzu sądowym

więcej

archiwum wiadomościstronę wyświetlono razy Artykuł wyświetlony  razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach