BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Uprzejmie informujemy, możliwe jest wnoszenie pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Okręgowego w Katowicach za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem: www.epuap.gov.pl.

 

Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Okręgowego w Katowicach:

  • dotyczy wyłącznie składania petycji, skarg, wniosków i innych pism w rozumieniu kpa (Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., Dz.U. z 2013 r., poz. 267, tekst jednolity) - poza właściwym postępowaniem sądowym.
  • w chwili obecnej nie ma możliwości wnoszenia do Sądu pism procesowych w formie elektronicznej (m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń)w związku z brakiem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, o którym mowa w art. 125 § 21 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101 j.t. ze zm.).
    Pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych.


W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Okręgowego w Katowicach niezbędne jest:

  1. posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  2. posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) - założenie konta jest bezpłatne,
  3. wypełnienie udostępnionego w "Katalogu usług" na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl)  "Formularza umożliwiającego złożenie pisma" w rozumieniu kpa (w celu uzyskania dostępu do formularza należy posłużyć się wyszukiwarką "Katalogu usług").

Przed wysłaniem wszystkie dokumenty należy opatrzyć ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2018-06-19 09:16:08 Zmiana publikacji Robert Oleś
2 2018-06-19 09:14:09 Zmiana publikacji Robert Oleś
3 2018-06-19 09:06:04 Zmiana publikacji Robert Oleś


stronę wyświetlono 11340 razy Artykuł wyświetlony 11340 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach