BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Ewidencja spraw wpływających do Sądu, prowadzenie rejestrów i rodzaje urządzeń ewidencyjnych używanych w tut. Sądzie, a także sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych określa zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej ( Dz. Urz. M.S. Nr 5.poz. 22 z pożn.  zm.)

W Sądzie Okręgowym w Katowicach prowadzone są skorowidze alfabetyczne, wykazy, zbiory wokand , kontrolki akt, oraz następujące repertoria :

Wydz. I Cywilny:  "C","Ns","Nc","Co","Pr"
Wydz. II Cywilny:  "C',"Ns","Nc","Co"
Wydz. III i IV Cywilno-Odwoławczy:  "Ca","Cz","S","WSC"
Wydz. V Karny:  "K","Ko" w tym o odszkodowanie i o unieważnienie,"Kp","Kop", sprawy tzw. stare "K"
Wydz. VI i VII Karno-Odwoławczy:  "Ka","Kz","Kzw","Ko","Wkk","Waz","S", sprawy tzw. stare "Ka"
Wydz. VIII Penitencjarny:  "Wz","Kow","Pen"
Wydz. IX Pracy:  "P","Pm","Po","Np","Pa","Pz","WSC", Wykaz "S"
Wydz. X i XI Ubezpieczeń Społecznych: "U","Uo"- Sekcja Odwoławcza Wydz.X :  "Ua","Uz"
Wydz. XIII i XIV Gospodarczy: " GC","GNs","GCo","GNc","U"
Wydz. XVI Karny:" K","Ko" w tym o odszkodowanie i o unieważnienie,"Kp","Kop", sprawy tzw. stare "K"
Wydz.  XVII i XVIII Cywilno-Rodzinny: "C" w tym o rozwód i o separace,"Ns","Co",
w postępowaniu odwoławczym: "Ca",Cz","WSC" - skarga kasacyjna Wykaz "S"
Wydz. XIX Gospodarczo-Odwoławczy:  "GCa","GCz","WSC","S"
Wydz. XX Geologiczno-Górniczy: "Cgg","Ncgg","Co","Cagg","Czgg","WSC","S"
Wydz. XXI Karny: "K","Ko" w tym o odszkodowanie i o unieważnienie,"Kp","Kop", sprawy tzw. stare "K"
Wydz. XXII Wykonawczy: "Ko","Wog","Kop",sprawy tzw. stare "Ko"
Wydz. XXIII Karno-Odwoławczy: "Ka","Kz","Kzw","KO","Wkk","Waz","S", sprawy tzw. stare "Ka"

Sąd Okręgowy posiada archiwum zakładowe, które działa na  podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985r w  sprawie archiwów zakładowych w jednostkach resortu sprawiedliwości (Dz. U.MS. Nr.8 poz. 55) do zadań archiwum zakładowego należy:

- przyjmowanie dokumentacji (akt sądowych) z poszczególnych komórek organizacyjnych,
- przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji,
- ewidencjonowanie dokumentacji,
- udostępnianie dokumentacji,
- przygotowanie akt do przekazania do właściwego archiwum państwowego,
- przygotowanie dokumentacji do brakowania.

Biuro Archiwum Zakładowego Sądu Okręgowego:
Budynek ul. Francuska 38, tel.: (32) 60 70 514
Budynek ul. Andrzeja 16/18 , tel.: (32) 60 70 105
Godziny urzędowania: Pon.- Pt. od godz. 7.30 do godz. 15.30

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2012-04-26 08:42:18 Zmiana publikacji Anna Badura
2 2011-10-06 09:27:36 Zmiana publikacji Anna Badura
3 2010-08-09 13:40:01 Zmiana publikacji Piotr Dorożko


stronę wyświetlono 15303 razy Artykuł wyświetlony 15303 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach