BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

Eletroniczna Skrzynka Podawcza

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 227 poz. 1664) możliwe jest wnoszenie pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Okręgowego w Katowicach za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem: www.epuap.gov.pl.

Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Okręgowego w Katowicach:
1) dotyczy wyłącznie składania petycji, skarg, wniosków i innych pism w rozumieniu kpa (Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 )) - poza właściwym postępowaniem sądowym.
2) NIE dotyczy pism procesowych (w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń). W obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych.

W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Okręgowego w Katowicach niezbędne jest:
1) posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
2) posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) (założenie konta jest bezpłatne,
3) wypełnienie udostępnionego w "Katalogu usług" na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl)  "Formularza umożliwiającego złożenie pisma" w rozumieniu kpa (w celu uzyskania dostępu do formularza należy posłużyć się wyszukiwarką "Katalogu usług").

Przed wysłaniem wszystkie dokumenty należy opatrzyć ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba


stronę wyświetlono 4461 razy Artykuł wyświetlony 4461 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach