BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

Organy, osoby sprawujące funkcje

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna
Prezes Sądu Okręgowego:

S.S.O. Monika Śliwińska
ul. Francuska 38, pok. 0.020, tel.: 032/ 60 70 200, fax: 032/ 60 70 199

Kompetencje wynikające z art.22 § 1 ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) i Działu II rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.11.1987r. Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 1987r. Nr 38, poz. 218 z późn. zm.)
 

Wiceprezesi:


S.S.O. Gabriela Ott
ul. Francuska 38, pok.0.024, tel.: 032/ 60 70 686, fax: 032/ 60 70 204
S.S.O. Tomasz Ślęzak
ul. Francuska 38, pok.0.023, tel.: 032/ 60 70 400, fax: 032/ 60 70 401
S.S.O. Marcela Faska-Jagła
ul. Andrzeja 16/18, pok.211, tel.: 032/ 60 70 203, fax: 032/ 60 70 115
S.S.O. Zbigniew Radwan
ul. Andrzeja 16/18, pok.211, tel.: 032/ 60 70 203, fax: 032/ 60 70 115

Dyrektor Sądu Okręgowego:

mgr inż. Ireneusz Białas
ul. Francuska 38, pok.0.033, tel.: 032/ 60 70 520, fax: 032/ 60 70 207
Z-ca Dyrektora: mgr inż. Marek Tulaja
ul. Francuska 38, pok.0.033, tel.: 032/ 60 70 520, fax: 032/ 60 70 207

Kompetencje wynikające z art.21 ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.11.1987r. Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 1987r. Nr 38, poz. 218 z późn. zm.)

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba


stronę wyświetlono 30067 razy Artykuł wyświetlony 30067 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach