BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy funkcjonuje w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach - Wydział VIII Gospodarczy przy ul. Lompy 14.

Krajowy Rejestr Sądowy jest scentralizowaną, informatyczną bazą danych składającą się z trzech osobnych rejestrów:

  • rejestru przedsiębiorców,
  • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • rejestru dłużników niewypłacalnych. Krajowy Rejestr Sądowy został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami) i działa od dnia 1 stycznia 2001 r.

Zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego jest powszechne udostępnienie szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu (Centralna Informacja KRS), najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej oraz sposobie jego reprezentowania. Ponadto Krajowy Rejestr Sądowy zawiera inne, istotne dla obrotu gospodarczego, dane o przedsiębiorcy, w tym między innymi:

  • informacje o zaległościach podatkowych i celnych,
  • zaległościach wobec ZUS,
  • wierzycielach i wysokościach niespłaconych wierzytelności. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (RDN) stanowi dodatkowe źródło wiedzy o zadłużonych osobach fizycznych, z którymi prowadzenie wspólnych interesów może się wiązać z podwyższonym ryzykiem.


Przepisy nakładają obowiązek publikacji wpisu do KRS wyłącznie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 

Opłaty za ogłoszenie wpisu do KRS w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - należy wnosić wyłącznie na rachunek sądu !!!
 

Monitor Sądowy i Gospodarczy nie współpracuje z internetowym/centralnym rejestrem ogłoszeń. Wpłata na konto prywatnych podmiotów nadsyłających zawiadomienia do spółek jest dobrowolna i nie ma charakteru obowiązku wynikającego z przepisów prawa !!!

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2013-03-05 14:25:36 Zmiana publikacji Anna Badura
2 2011-12-22 13:12:31 Zmiana publikacji Robert Oleś
3 2011-12-22 13:05:53 Zmiana publikacji Robert Oleś


stronę wyświetlono 51372 razy Artykuł wyświetlony 51372 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach