Informacje o mediacji

Informacja dot. listy stałych mediatorów prowadzonej na podstawie art. 157 d par. 1

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.01.2016r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz.U. z 2016r. poz.122) osoby starające się o wpis na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach zobowiązane są do złożenia wniosku o wpis na listę stałych mediatorów wraz z wymaganym załącznikami wskazanymi we wniosku.

Od wniosku o wpis na listę stałych mediatorów należy uiścić opłatę skarbową w kwocie 10 zł (Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2005r. poz. 783). płatną w kasie Urzędu Miasta w Katowicach:
Urząd Miasta Katowice
Wydział Księgowo - Rachunkowy
Refeart Kasowy
ul. Pocztowa 5
40-098 Katowice
lub na konto Urzędu Miasta Katowice
nr rachunku bankowego:
52 1020 2313 2672 0211 1111 1111


Wniosek o wpis na listę stałych mediatorów (kliknij tutaj)

 

            Realizując obowiązek informacyjny dotyczący możliwości kierowania spraw do mediacji Sąd Okręgowy w Katowicach informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem http://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/publikacje-akty-prawne-statystyki/ zamieszczone zostały materiały dotyczące postępowania mediacyjnego:

- w sprawach rodzinnych, o rozwód i separacje,

- w sprawach nieletnich,

- w sprawach cywilnych/ gospodarczych/z zakresu prawa pracy,
- w sprawach karnych.

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
4 2018-05-25 11:52:14 Zmiana publikacji Robert Oleś
5 2018-05-25 11:50:22 Zmiana publikacji Robert Oleś
6 2015-02-26 15:03:12 Zmiana publikacji Aneta Borończyk