Informacje BIP

STRONA PODMIOTOWA BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ  ZOSTAŁA WŁĄCZONA W ZASOBY OBECNEJ STRONY INTERNETOWEJ SĄDU OKREGOWEGO W KATOWICACH, KTÓRA SPEŁNIA KRYTERIA ZAWARTE W AKTACH PRAWNYCH REGULUJĄCYCH FUNKCJONOWANIE BIP.  

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
4 2018-05-25 11:52:14 Zmiana publikacji Robert Oleś
5 2018-05-25 11:50:22 Zmiana publikacji Robert Oleś
6 2015-02-26 15:03:12 Zmiana publikacji Aneta Borończyk