Oddział Administracyjny

Adres: ul.Francuska 38, p.0.039, tel.: (32) 60 70 209, (32) 60 70 213, fax.: (32) 60 70 211,
e-mail: administracja@katowice.so.gov.pl

p.f. Kierownika
:
 Anna Szpionek-Bobak tel. 32 60 70 212

p.f.Zastępcy Kierownika:
Jadwiga Knap tel. 32 60 70 213

Zakres działania Oddziału Administracyjnego:
-sprawy organizacyjne Sądu Okręgowego,
-nadzór nad sprawami organizacyjnymi jednostek podległych,
-prowadzenie Sekretariatów Prezesa i Wiceprezesów,
-sprawy ławników,biegłych sądowych,lekarzy sądowych, syndyków upadłości,mediatorów i kuratorów ustanawianych na podstawie ustawy o KRS,
-prowadzenie biura podawczego i biblioteki,
-nadzór nad działalnością utworzonego przy Sądzie Okręgowym Punktu Obsługi Interesantów 
i Krajowego Rejestru Karnego,
-nadzór nad archiwum zakładowym,
-czynności związane z przygotowaniem dokumentów w celu potwierdzenia podpisu i pieczęci notariusza,
-czynności związane z prowadzeniem szkoleń dla sędziów , referendarzy,asystentów sędziego i urzędników sądowych.
 

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
4 2018-05-25 11:52:14 Zmiana publikacji Robert Oleś
5 2018-05-25 11:50:22 Zmiana publikacji Robert Oleś
6 2015-02-26 15:03:12 Zmiana publikacji Aneta Borończyk