Lekarze sądowi

Kwestie dotyczące lekarzy sądowych reguluje:
- ustawa z dnia 15 czerwca 2007r. o lekarzu sądowym (Dz. U. z 2007r., Nr 123, poz. 849 ze zm.) (kliknij tutaj),
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008r. w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń (Dz. U. 2013, poz. 467) (kliknij tutaj),
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2008r. w sprawie wzoru zaświadczenia wystawianego przez lekarza sądowego oraz wzoru rejestru wystawionych zaświadczeń (Dz. U. z 2008r., Nr 14, poz. 86) (kliknij tutaj)

Dodatkowe informacje dotyczące lekarzy sądowych można uzyskać w Sądzie Okręgowym w Katowicach
przy ul. Andrzeja 16/18, pokój 211 - Anna Badura
 
tel. 32 60 70 203.
fax. 32 60 70 115

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
4 2018-05-25 11:52:14 Zmiana publikacji Robert Oleś
5 2018-05-25 11:50:22 Zmiana publikacji Robert Oleś
6 2015-02-26 15:03:12 Zmiana publikacji Aneta Borończyk