Wzory i formularze

Odnośnik do strony Ministerstwa Sprawiedliwości - Formularze 

 

 

Wzory i formularze
Postępowania cywilne Postępowania karne


Przerwa w wykonaniu kary
~~~
Wniosek o odroczenie kary pozbawienia wolności 

~~~
Wniosek o rozłożenie należności sądowych na raty
~~~
Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku
~~~
Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicnego.
~~~
Wniosek o umorzenie należności sądowych
~~~
Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie i  uchylenie kary pieniężnej
~~~
Wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozabwienia wolności w postępowaniu wykonawczym
~~~
Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy
~~~
Wniosek o zatarcie skazania
~~~
Wniosek o wyrażenie zgody na widzenie
~~~
Warunkowe zwolnienie
~~~
Zażalenie na postanowienie  
~~~
Wniosek dot. poręczenia/ zabezpieczenia majątkowego
~~~
Wniosek o przesłuchanie stron w drodze wideokonferencji/ pomocy prawnej
~~~
Oświadczenie strony dot. przekazania zasądzonego zadośćuczynienia
 ~~~
Wniosek o wstąpienie do sprawy jako oskarżyciel posiłkowy
  ~~~
Wniosek o wydanie wyroku/postanowienia

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
4 2018-05-25 11:52:14 Zmiana publikacji Robert Oleś
5 2018-05-25 11:50:22 Zmiana publikacji Robert Oleś
6 2015-02-26 15:03:12 Zmiana publikacji Aneta Borończyk