Opłaty sądowe

KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH

Ustawa z dnia 28 lipca 2005r.  o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 90 poz. 594 z 2010 r.)

Roporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 27 poz. 199 z 2006 r.)

Roporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. nr 27 poz. 200 z 2006 r.)

Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Ustawy znajdują się tutaj

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
4 2018-05-25 11:52:14 Zmiana publikacji Robert Oleś
5 2018-05-25 11:50:22 Zmiana publikacji Robert Oleś
6 2015-02-26 15:03:12 Zmiana publikacji Aneta Borończyk